Els Schuurmans -VRK - 24uurs teamontwikkeling

iemand met sensitiviteit voor haar omgeving en oog voor detail zonder de hoofdlijn uit het oog te verliezen.

Nicole verzorgde voor ons de voorbereiding en uitvoering van een 24-uursbijeenkomst (middag, avond, ochtend). Deze was voor financiële deskundigen die vanuit verschillende gemeenten samenwerken in een commissie met een adviserende rol naar het bestuur van de Veiligheidsregio. De bijeenkomst was bedoeld om de deelnemers nader kennis te laten maken, om helderheid te krijgen over de rollen en belangen die spelen bij de advisering en daarnaast om een gedeeld beeld te vormen over de invulling van de adviesfunctie.
In de offertefase viel Nicole op met een aantrekkelijk en afwisselend programmavoorstel waaruit bleek dat zij heel goed geluisterd had naar onze vraagstelling. Zij was proactief inzake locatiekeuze , mogelijke werkvormen en suggesties voor het programma zonder daarin haar ideeën aan ons op te leggen. Wel gaf ze daarbij ook blijk van een duidelijke mening wat het gesprek over het programma ten goed kwam. Nicole kwam op mij over als iemand met sensitiviteit voor haar omgeving en oog voor detail zonder de hoofdlijn uit het oog te verliezen.
Haar eigen voorbereiding als dagvoorzitter kwam op mij als gedegen en professioneel over. Verder bleek Nicole tijdens de bijeenkomst prima in staat te zijn om flexibel om te gaan met het programma maar ook vasthoudend waar nodig om de doelstellingen te halen.
Aan het eind van de bijeenkomst had de groep op een leuke informele manier elkaar eens anders leren kennen dan in de gebruikelijke overleggen en waren er ideeën uitgewisseld over de werkwijze en de invulling van de rol.

Terug naar het testimonial overzicht

Deze website gebruikt cookies. Klik op de onderstaande button om hiermee akkoord te gaan.