Jos Ploum - Rabobank - Verandermonitor

Met de uitkomsten van de door Nicole begeleidde verander-dialoog kunnen we de komende periode zeker aan de slag!

De Verandermonitor was voor ons een mooi instrument om goed scherp te krijgen hoe het met de beleving van de medewerkers staat. Nog belangrijker was het om de dialoog op gang te brengen over wat er nodig is om de transitie te borgen. Met de uitkomsten van deze door Nicole Loeffen begeleidde dialoog kunnen we de komende periode zeker aan de slag!
Eind vorig jaar ben ik tijdelijk leiding gaan geven aan een afdeling waar het op dat moment niet lekker liep. Toenemende kwaliteitseisen van klanten en toezichthouders maakten een andere manier van werken noodzakelijk. Dit kwam onvoldoende van de grond en daarom ben ik ingesprongen. Mijn opdracht is om in flink tempo een serieuze transitie teweeg te brengen. Het hervinden van de motivatie van medewerkers en het versterken van de kwaliteit van onze output zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Hiermee ben ik direct aan de slag gegaan. Onze missie is om onze klanten te helpen hun dromen financieel waar te maken, dan wel in financiële rust te bieden in mindere tijden. Ik heb enkele stevige ingrepen gedaan op het gebied van leiderschap, cultuur en structuur. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal overdrachtsmomenten sterk teruggebracht. Dat scheelt tijd, is goedkoper en vermindert de kans op fouten. Per klantdossier zijn nu een vaste adviseur en ondersteuner verantwoordelijk. Deze ingrepen volgden elkaar in snel tempo op. Op een gegeven moment ga je je dan afvragen in hoeverre het team het nog volgt.
Een collega wees mij op de Verandermonitor, een goede manier om de thermometer in een lopende verandering te steken. Zo hebben we de beleving van de afdeling over de ingezette verandering goed in kaart gebracht. Dit leverde ons allereerst de bevestiging op dat de mensen aangehaakt waren en blij waren met de in gang gezette transitie. In de plenaire bespreking kwamen ook duidelijk twee punten naar voren die nodig zijn om de transitie te borgen. De eerste is dat we meer tijd nodig hebben om de afdeling zo sterk te maken dat die zelf verder kan. De tweede is dat we elkaar verder kunnen versterken in het leveren van hoge kwaliteit aan onze klanten.

Terug naar het testimonial overzicht

Deze website gebruikt cookies. Klik op de onderstaande button om hiermee akkoord te gaan.